Nadat de biervereniging SLOK uit Moen begin jaren ’90 ter ziele was gegaan, beschikte de regio Zuid-West-Vlaanderen niet meer over een onafhankelijke bierproeversvereniging. Een aantal bierliefhebbers met diverse achtergrond staken de koppen bij elkaar om dat te veranderen. Sommigen waren al heel lang begaan met de Belgische bierwereld en trokken geregeld met vrienden en/of met de familie naar de nog bestaande kleinere Belgische onafhankelijke brouwerijen. Enkelen waren huisbrouwers en/of hadden plannen om met een echte brouwerij te beginnen, enz. Allen hadden ze de passie voor het goede, ambachtelijke bier gemeen, en de drang om iets te ondernemen tegen de aan de gang zijnde teloorgang van brouwerijen en bierstijlen.

Dit paste perfect in het kader van de toenmalige nationale bierconsumentenvereniging OBP, Objectieve Bierproevers. Finaal leidde dit op 17 februari 1994 tot de oprichting in Kortrijk van een Zuid-Westvlaamse bierconsumentenvereniging met de naam H.O.P., verwijzend naar bier, hop en objectief bierproeven. Voluit staat dit voor Heerlijk Objectief Proeven, en daaruit blijkt dat we de filosofie en doelstellingen van OBP volledig konden onderschrijven.

Het logo van de vereniging verwijst onder meer naar thuishaven Kortrijk (gulden spoor) en naar hop (de hoppebel).

De vereniging startte als een feitelijke vereniging, maar gezien de vele activiteiten en de daaraan gepaarde risico’s, naast de steeds wijzigende wetgeving, leidde er finaal toe dat voor een vzw-statuut werd geopteerd in 2005.

Klein begonnen met een vijftiental leden, gaat de vereniging elk jaar blijvend op zijn elan verder.

Wanneer sluit U zich aan ?

 

Zythos vzw

Op 22 februari 2003 stond Heerlijk Objectief Proeven (HOP) mee aan de wieg van de opvolger van OBP (Objectieve BierProevers), de nieuwe nationale bierconsumentenvereniging Zythos vzw. Zythos vzw verspreidt op kwartaalbasis een erg interessant en kleurrijk tijdschrift dat de meest recente evoluties in de Belgische bier- en brouwerijwereld omstandig beschrijft.

Kalender 2017

Donderdag 2 februari 2017
USA bieren

Maandag 6 maart 2017                             
H.O.P. goes black
In Gainsbar, Kortrijk

Donderdag 27 april 2017
Brouwerijbezoek 't Verzet

Donderdag 11 mei 2017
Noord-Franse bieren

Donderdag 1 juni 2017
Nat en niet straf, maar …

Donderdag 14 september 2017
Comedy & bier
met Jan-Bart De Meulenaere
In brouwerij Eutropius Menen

Donderdag 5 oktober 2017
Bieren met vatrijping

Maandag 6 november 2017
H.O.P. vogelvrij
In Gainsbar, Kortrijk

Donderdag 7 december 2017
Bier & gerecht
In Athena campus Heule

Info

Alle informatie over Heerlijk Objectief Proeven (HOP) en de nationale bierconsumentenvereniging ZYTHOS vzw is te bekomen bij de voorzitter:

Lode Van Biervliet
Notelaarstraat 25, 8560 Wevelgem
Telefoon en fax: 00 32 (0) 56 40 20 12
Mail: lode.van_biervliet@telenet.be

Met de steun van: